Skjønhaug Barneskole.

Her har vi produsert og montert alt av beslag både innvendig og utvendig i oppfriskende farger.

Tollef Berger

Vi gratulerer vår kunde med nytt og flott hus med båndtekket tak i Rheinzink Antrasitt grå.

Lillebyveien 3

Her har vi revet gammel taksten, lekter og undertak.Lagt ny D-papp og lektet opp på nytt. Det var 1 m mellom sperrene så her måtte det også legges inn hjelpesløyfer.Det er lagt en glasert taksten av typen KDNVH sort, som leveres av Monier via Maxbo Mysen.

 

Mosebyneset

Her har vi levert tekking av tak, blikkarbeider rundt på gesims og andre detaljer rundt på huset.

 

Nordicform 

Her har vi levert blikkarbeider rundt uthengt vindu og inngangsparti.Det var også stor fokus på skjult innfestning og flate flater.Vi leverte også montering av veggplater rundt port og nedløp på fasaden.

Kildeveien 22

Her hadde kunde gammel takshingel som begynte å bli dårlig og det forekom lekkasjer.

Her la vi en god D-papp over gammel shingel og over det slo vi lekter og sløyfer.

Vi brukte Plannja Flex plater.  -- Les mer --

Kirkåsveien 72

Her har vi revet gammel takstein, lekter og sløyfer. Gammel papp ble demontert og vi la en god D-papp rett på rupanel. Deretter monterte vi nye lekter og sløyfer til takstein. Her ble det brukt - Les mer -

Platåveien

Kunden ønsket å bytte tak og gammel kledning på gavlvegg.Gammel kledning på gavlveggen ble revet og vi la inn ekstra spikerslag til plater og ny ramme til nytt vindu. Det ble også montert vindsperre bak platekledning.Her har vi brukt  -- Les mer --

Saribakke

Her er det lagt D-papp rett på rupanel. Lektet opp med 30x48 lekter og sløyfer.

På dette taket har vi levert og montert Skarpnes dobbeltkrum sort.

Alle blikkenslagerarbeider er utført av egne blikkenslagere.

Nordre Finstad gård

Her har vi levert alt av båndtekking av tak. Utført med Antra Sink fra VM Sink.Takrenner og nedløp er også levert i Antra Sink.Innvendig blikkarbeider er også levert av oss.

Prosjekt