Monier
Leverandør av takstein og tilbehør


Isola
Isola Mestertekk → Flate tak og membran
Isola Powertekk  → Plater til skrå tak


Dantherm
Leverandør av vifter, varmluftaggregater, ventilasjon og skorstein-produkter


Roald & Sønn
Takrenner og blikkenslagermateriell.
Takplater og veggplater 


Ventistål
Leverandør av ventilasjon, takplater, veggplater


Systemair
Leverandør av boligventilasjon


Flexit
Leverandør av boligventilasjon


Skarpnes
Leverandør av taksten, takplater og  tilbehør


Nordic Waterproofing
Leverandør av tekkeprodukter for flate tak og membraner SBS


Protan 
Leverandør av tekkeprodukter for flate tak og membraner PVC


Aer Faber
Leverandør av ventilasjonsutstyr